Chi tiết: Công trình

Nội Thất HenKel

Được thành lập vào năm 1876, Henkel nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường toàn cầu cả trong các doanh nghiệp tiêu dùng và công nghiệp với các thương hiệu nổi tiếng như Persil, Schwarzkopf và Loctite.Henkel, trụ sở tại Düsseldorf / Đức, có một số nhân viên trên toàn thế giới 47.000 và số lượng trong những công ty quốc tế nhất phù hợp trụ sở tại Đức trong thị trường toàn cầu.

Henkel có ba lĩnh vực kinh doanh hoạt động trên toàn cầu