Tuyển dụng

Tuyển dụng

GIÁM SÁT NỘI THẤT

Tuyển dụng giám sát nội thất, đặc biệt có kinh nghiệm về lĩnh vực F&B

» Xem tiếp
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh lĩnh vực xây dựng và nội thất

» Xem tiếp
THIẾT KẾ NỘI THẤT

Tuyển dụng thiết kế nội thất

» Xem tiếp
KIẾN TRÚC SƯ

Tuyển dụng kiến trúc sư

» Xem tiếp