Công trình

BỆNH VIỆN

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ - CỬU LONG
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ - CỬU LONG

TỔNG QUÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2 Công trình: Thi công cải tạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Chủ đầu tư: Bệnh viện Hoàn Mỹ